Adresas: 
Laukininkų g. 54, Klaipėda
Tel.: 46-326840

El. paštas: 
ldaitvarelis@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://www.aitvarelis.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Ugdymo programos

 

Įstaigoje vykdomos neformaliojo švietimo programos

Lopšelyje-darželyje ,,Aitvarėlis“ įgyvendinama „Ikimokyklinio ugdymo programa 1,5 – 6 metų vaikams“ ir „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“ bei į ugdomąją veiklą integruojamos šios Švietimo ir mokslo ministerijos aprobuotos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos:

  •  „Ikimokyklinio ugdymo gairės. Programa pedagogams ir tėvams“;
  •  „O. Monkevičienė „ Ankstyvojo ugdymo vadovas“;
  •   „Po tėviškės dangum“;
  •   J. Bakūnaitė „Auginu gyvybės medį“.

 

Nuo 2003 metų įstaiga dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“.